ඉෂාලනි, ළමයි හා ජනමාධ්‍ය
ජනමාධ්‍යයට ළමයෙක් ළමයෙක් ලෙස අදාල නොවේ. ඔවුන්ට එය අදාල වන්නේ ප්‍රවෘත්තියක් වශයෙන් පමණි. ළමයාගේ වටිනාකම ‍න‍ොව ප්‍රවෘත්ති වටිනාකමය ඔවුන්ට වැදගත් වන්නේ
තෙවෙනි ඇසක් වෙනුවෙන් කඳුළක්
අපි හුග දෙනෙක් ඉතිං මොකක් හරි සෙල්ෆියක් ගහලා හරි අපේ පුංචි පුංචි ආතල් සමාජ මාධ්‍යයට දානවා මිසක් ෆොටොවලින් කළ හැකි දිවැසි මෙහෙවරක් කරන්නේ නෑනේ. මට සිද්දිකගේ මරණය එක්ක දැනුනේ අන්න ඒ දේ.
වට්ටුකාල් ඉඩම් අයිතිය උදෙසා
එසේ නොවී හමුදාමය කටයුතු පුළුල් කිරීම යනු රට තුළ මිලිටරිකරණය ව්‍යාප්ත කිරීමකි. ජනතාවට අවශ්‍ය වන්නේ නිදහස මිස මිලිටරි වටලෑමක් තුළ ජීවත් වීම නොවේ.
දෙවැනි නොවන පුරවැසියෝ හා තරුණ අපි
රටේ පාසල් හැර යාමේ පොදු ප්‍රතිශතය 6% ක් වෙද්දී වතුකරයේ ඒ ප්‍රතිශතය 18% ක්. තුන් ගුණයකින් වැඩියි.