ජනමාධ්‍යයට ළමයෙක් ළමයෙක් ලෙස අදාල නොවේ. ඔවුන්ට එය අදාල වන්නේ ප්‍රවෘත්තියක් වශයෙන් පමණි. ළමයාගේ වටිනාකම ‍න‍ොව ප්‍රවෘත්ති වටිනාකමය ඔවුන්ට වැදගත් වන්නේ

 

ළමා අපයෝජන හා ළමා අපචාර පිලිබද ලංකාවේ සංවාදයන් ඉතා ම පටුයි. වර්ගවාදියි, වෛරි සහගතයි, තාවකාලිකයි. ඒ නිසාම ඒවායින් ළමයින්ටවත්, රටටවත් සෙතක් වන්නේ නැති තරම්.

ජනමාධ්‍යයට ළමයෙක් ළමයෙක් ලෙස අදාල නොවේ. ඔවුන්ට එය අදාල වන්නේ ප්‍රවෘත්තියක් වශයෙන් පමණි. ළමයාගේ වටිනාකම ‍න‍ොව ප්‍රවෘත්ති වටිනාකමය ඔවුන්ට වැදගත් වන්නේ

අනිත් අතට ප්‍රවෘත්ති වටිනාකම යන්නද ඒ ඒ ජනමාධ්‍යයේ සැගවුණු දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය අනුව තීරණය වේ. සිදුවීමට සම්බන්ධ අයගේ ජාතිය, ආගම, පක්ෂය (ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ) අනුව සිදුවීම අලෙවි කිරිම අඩු වැඩි වේ.

ප්‍රවෘත්ති වටිනාකම සදහා තවත් සාධක සළකා බැලේ. අපරාධයේ සහසිකත්වයේ ප්‍රමාණය, ලිංගික කරුණු වල ප්‍රමාණය, ස්ත්‍රී පුරුෂ බව ඉන් සමහරකි.

මේ අනුව අපට පැහැදිලිව පෙනී යන්නේ ජනමාධ්‍ය සිදු කරන්නේ දරුවන් අලෙවි කිරීම බවයි. අපරාධ වඩා හ‍ොදින් තම ලාභ හා දේශපාලන අරමුණු සදහා අලවි කිරිම බවයි.

මෙය පැහැදිලි කරගැනීම සදහා අපි මෑත උදාහරන දෙකක් සලකා බලමු.

අන්තර්ජාලය හරහා අලවි කෙරුනු 15 හැවිරිදි දැරිය ගැන සිදුවීමත් පිලිස්සි මිය ගිය දැරිය පිලිබද සිද්ධියත් ගනිමු.

දෙවන සිද්ධීය මගින් පළමු සිද්ධිය සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් කරනු ලැබීය. දෙවන සිද්ධිය වඩාත් ජාතිවාදිව දේශපාලනිකව භාවිතා කරනු ලැබීය.

පළමු සිදුවීම වාර්තා වූ දිනයේ සිට අද දක්වා (ජූලි 29) සෑම දිනකම ළමයින්ට සම්බන්ධ අපචාර අපයෝජන සිදුවීම් රැසක් වාර්තා වුවත් ඒවා ජනමාධ්‍යයේ කතාබහකට ලක් නොවුනි. ඒ ඇයි ? අවධානය ළමයින් ගැන නොවන නිසාය.

අද හැම පළාතකටම ළමා උසාවි දැම්මට ගන්නා තීරණය තව ටික කලකින් හැම දිස්ත්‍රික්කයටකම ළමා උසාවි දැමිම දක්වා සංවර්ධනය වනු ඇත. එසේ කිරීම අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ දියුණුවක් නොවේ. සමාජ ආර්ථික‍ දේශපාලන පරිහානයේ වර්ධනයකි.

ළමයින් ළමයින් ලෙස දකින්න. ළමයින්ට සිදුවන හිරිහැර අපරාධ සුළු හා මහා යනුවෙන් නොදකින්න. ජනමාධ්‍ය වාර්තාකරණයෙන් ඔබ්බට ගිය අවධානයක් දරුවන් වෙත ලබා දෙන්න.

මල් වගෙයි කියන දරුවන් මරා දමත් මරැවන් බවට වැඩිහිටියන් පත් කරන හේතු විමසා බලන්න. ඒ හේතු අහොසි කිරිමට පෙළ ගැසෙන්න එයයි විය යුතු.

මේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලිය සදහා ස්ත්‍රී පෙරමුණක් ගොඩනැගීම වඩා ඵලදායි යනු ඇත.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 22 වන සතිය 2021 අගොස්තු 01 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment