රටේ පාසල් හැර යාමේ පොදු ප්‍රතිශතය 6% ක් වෙද්දී වතුකරයේ ඒ ප්‍රතිශතය 18% ක්. තුන් ගුණයකින් වැඩියි.

මෙවැනි තත්වයකට මිනිස් සමාජය ඇද දැමීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, අද එක් පිරිසකට ඔක්සිජන් සිලින්ඩර තම නිවසට ගෙනැවිත් තබාගන්නත්, තවත් පිරිසක් ඔක්සිජන් නොමැතිව මිය යන්නන් බවටත් පත් වී ඇත.

ශතවර්ෂ දෙකකට ආසන්න කාලයක් ප්‍රජාවක් ලෙස මේ රටට ඉහළම විදේශ විනිමයක් උපයා දුන් කඳුකර ද්‍රවිඩ ප්‍රජාව සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් ද්‍රවිඩ වතු කම්කරු ප්‍රජාවට මේ රටේ සැබෑ පුරවැසි හිමිකමක් ලබා දී නැත. එසේ ලබා නොදීම, ඉවසා සිටින, ඊට එකඟතාවය පළ කර සිටින සියල්ලෝ ඉෂාලනිගේ මරණයේ වක්‍ර වග උත්තරකරුවෝය. ඉෂාලනිට යුක්තිය ඉල්ලන වැඩි දෙනා ද ඊට අයත්ය.

කුමන වස්තු සම්පත් අයිතිව සිටියද තවත් මනුෂ්‍යකු ළඟ නැත්නම්, මේ රැස් කර තබාගන්නාවු සම්පත් සියල්ල පුස්සක් බව ඒත්තු ගන්වන්නට මෙම වසංගතය සමත් වී ඇත.

ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත යොදා ගන්නෙත් දෙමළ මුස්ලිම් අයට විරුද්ධව මිසක් සිංහල අයට විරුද්ධව නොවෙයි නේද ? ජනපති සමාව ලැබෙන්නත් තමන්ගේ පාක්ෂිකයින්ට, තමන්ගේ පැත්තට එන අයට, ධනවතුන්ට නේද ? එහෙම වෙන එක දේව කැමැත්තද 

bible