ජනපදකරණ,ය දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම, ජනගහනට සාපෙක්ෂාව එහි රඳවා තිබෙන අධික හමුදා ඝාතත්වය හා සිවිල් ජන ජීවිතයට හමුදාවේ බලපෑම් නතර කිරීම ආදිය තිලිපන් මිය ගොස් වසර 34 කට පසුත් උතුරේ ජනතාවගේ ඉල්ලීම්ය.

මෙහිදී දෙවියන් වහන්සේ 'සහෝදර ආබෙල්' ලෙස සහෝදරයගේ නම භාවිතා කරමින් ප්‍රශ්න කරයි. සහෝදරයාට නමක් ඇත. ඔබව මාව මවන ලද දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා ඔබෙත් මගෙත් සහෝදරයා කවුරුන් දැයි කියා. නමුත් මෙහිදී කායින් උත්තර දෙන්නේ "මම නොදනිමි. මාගේ සහෝදරයගෙ රැකවලා මම දැයි?" යනුවෙනි.

උන්වහන්සේ දස දහස් ගණනක් මළමිනි ගොඩගසා පණිවුඩ ලබා දෙන කෲර ඒකාධිපති පාලකයෙකු නොවේ. අධිරාජ්‍යවාදි පාලකයෙකු නොවේ.

මිනිස් ජීවිතවල වටිනාකම නොසලකා හරින සමාජ ආර්ථීක ක්රමය ගැන, දේශපාලකයින් ගැන තේරුම් ගන්නා අතර, ඒ ක්රමයට එරෙහිව හඬ නගන අතරම අපේ ආදරණීයන් රැක ගැනීම සඳහා අවදියෙන්, කැපවීමෙන්, ධෛර්යෙන් කටයුතු කරමු.

තෙවනුව ලංකාවේ සැලසුම් සහගතව ඝාතනයට ලක් වූ සියලු ජාතින්ට, සියලු මිනිසුන්ට යුක්තිය ඉල්ලන සටන සමඟ මේ අරගලය ඒකාබද්ධ කළ යුතුයි. හැබැයි පැහැදිලිවම එය ඊළඟට බලයට එන දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය සමඟ ඒකාබද්ධ නොකළ යුතුයි.

bible