ජීවත්වන බවට සළකුණකුදු නොමැති වූවද ඉරිතැළුණු පොළව තුළ රැඳී ඉමි. වැස්සට දෙකකට නිල් ගසා යළි උපදිමි.

 

ඉර සැර වැඩි නිසා, ලොව හැර දමා යනවාද ?

ඇතැම් හූ රට හැර යති. තව සමහරු ජීවත්වීම වෙනුව මරණය තෝරා ගනිති.

අපගේ ප්‍රවීන කිවියර ආරියවංශ රණවීරයෝ ජීවිතාසාව වඩවාලන අපුරු කෙටි කවි රැසක් අපට දායාද කොට ඇත. ඒ අතරින් එකක් ගැන මේ කෙටි සටහන.

අසන්න

ඉතාම
සුලභ පැලැටියෙන් වුව
අසන්න
ඉර සැර වැඩි නිසා
ලොව හැර දමා
යනවද කියා

කවිය එපමණකි. අරුත අපමණකි.

ඉතාම සුලභ පැළඅටියක් ලඟට ගොස් ප්‍රශ්නයක් අසන්නැයි කවියා අපට පවසයි.

කුමක්ද ප්‍රශ්නය ?

ඉර සැර වැඩි නිසා ඔබ ලෝකය හැර දමා යනවාද ?

පැළෑටීය දෙන පිළිතුර කවියා අපට නොකියයි. එය, අපම අසා දැනගත යුතුය.

මේ කව විසින් විමසන පැනය අප අතර ඉතා සුළභ පැළැටිය වන තණපත් වලින් අප අසා ඇත්තෙමු.

අපට ඇසුනු පිළිතුර මේය.
මොන පිස්සුද ?
හැර නොයමි,

ජීවත්වන බවට සළකුණකුදු නොමැති වූවද ඉරිතැළුණු පොළව තුළ රැඳී ඉමි. වැස්සට දෙකකට නිල් ගසා යළි උපදිමි.

වසර දෙක තුනක් දිග් ගැසුනු පෑවිල්ලක දී කිසිදු පැළැටීයක් නැතිවා සේ ඉරිතලා ගිය පොළෝ තලයන් අප දැක ඇත. එහෙත් වැස්සට දෙකට නිල්ල ගසා ආවේ අර කාස්ටක පොළව තුළ නොමැරී සටන් කළ ජීවිතය අල්වාගෙන සිටි තෘණ පැළැටීමය.

ඉතිං අසන්න ඉතාම සුලභ පැළැටියෙන්. ඉගෙන ගන්න හැර නොයා දිවි ගෙවන හැටි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 39 වන සතිය 2021 දෙසැම්බර් 05 වන ඉරිදා 

Comments powered by CComment