අප තේරුම්ගත යුත්තේ කිතුනුකමට අදාල ගුණාංග හුදෙක් පුද්ගලිකවම පැවැතියය යුතු ගුණාංගවලට සීමාවන ඒවා නොවන බවයි. ඒවා ප්‍රේමයේ ජීවිත ක්‍රමයක් සමාජ ආර්ථික දේශපාලන ක්‍රමයක් සමඟද බැදුණු ගුණාංගයෝ වන බවයි."

 

ප්‍රඥා 2/12,17-20
ජාකොබ් 3/16-4/3
මාක් 9/30-37

ගැඹුරින් ක්‍රිස්තියානිය කියවන ඕනෑම කෙනෙකුට අවබෝධ විය යුතු කාරණය නම් ක්‍රිස්තියානි ඉගැන්වීම් වනාහි පවතින ක්‍රමය වෙනුවට දෙවියන් කැමැති ක්‍රමයක් පිලිබඳව යොමුවූ ඉගැන්වීමක් බවයි.

නමුත් බොහෝ කිතුනුවන්ට ක්‍රිස්තියානියේ එකී දෙවියන් කැමැති ක්‍රමය පිළිබඳ අදහසක් නැත. එය එසේ සිදු වී ඇත්තේ ඇයි ? ඊට හේතුව ක්‍රිස්තියානිය ඉගැන්වීමේ වරදයි.

අදට නියමිත දේව ප්‍රකාශන සියල්ල තුළ ඉස්මතු වන්නේ ‘ධර්මිෂ්ඨකම’ දැහැමිබව’ පිළිබඳ ඉගැන්වීමයි.

"දැහැමියා අපට කරදර කරන බැවින්ද, අපේ ජීවිත ක්‍රමයට විරුද්ධ වන බැවින්ද, නීතිය කඩන විට දොස් පවරන බැවින්ද අප ප්‍රගුණ කළ විනයට එරෙහිව චෝදනා කරන බැවින්ද, ....... ලැජ්ජා සහිත මරණයකට ඔහු හෙළා දමමු"

පළමු ප්‍රකාශනයේ සඳහන් වන ඉහත පාඨය පැහැදිලිව පෙන්වා දෙන්නේ ධර්මිෂ්ඨයා යනු පවතින ක්‍රමයට විරෝධයේ ලකුණක් වන්නෙකු බවයි. ඔහු දේව නීතිය කැඩීමට විරුද්ධය. පවතින ලාභයේ ක්‍රමයේ විනයට විරුද්ධය. එබැවින් දැහැමියා පවතින ක්‍රමයට කරදර කාරයෙකි. එබැවින් ඔහුව ඉවත් කළ යුතුය.

දෙවන ප්‍රකාශනය තුළ පාවුළු අවධාරණය කරන්නේද දේව රාජ්‍යයේ ගුණාංග නැති ක්‍රමයක් තුළ, තැනක් තුළ මිනිමැරීම ඇතුළු සියලු නපුර උත්පාදනය වන බවයි. පාවුළු තුමා කිතුනු සංඝයට පවසන්නේ ඔබ අතර, කිතුනු සංඝය තුළ ගැටුම් ඇත්නම් ඔබ කිතුනුකම තුළ පවතින්නේ නැති බවයි. දෙවියන් කැමැති ක්‍රමය වෙනුවට ඔබ අතර මේ ලෝකයේ ක්‍රමයේ ලක්ෂණ මතු වී ඇති බවයි.

"මන්ද ඊර්ෂ්‍යාවන් උන්නතිකාමයත් කොතැන ද එතැන අවුල් වියවුල් ද සියලු නපුරු ක්‍රියා ද ඇත්තේ ය. එහෙත් ලෝකොන්තර ප්‍රඥාව පළමුකොට නිර්මලය. ඊළඟට සාමකාමිය. සානුකම්පිතය. යුක්ති සහගතය. එය දයාවෙන් හා යහපත් එලවලින් පූර්ණ ව පක්ෂවාදිකමින් ද කුහකකමින්ද තොර ව පවතී. සැබැ දමිටුකම වූකලි සාම දූතයන් සාමයෙන් වපුළ බීජවලින් නිපදවන අස්වැන්නකි."

ශුද්ධ වු සුවිශේෂය තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉතා පැහැදිලි ලෙස ‘ඔබ අතර පැවැතිය යුතු ක්‍රමයේ ලක්ෂණ පිළිබඳ ගෝලයින්ට නිරවුල් ව කියා දෙනු ලබයි.

ගෝලයින් අතර ඇති වන විවාදය වන්නේ වඩා උසස් තැනැත්තා කව්ද ? යන්නයි. ඔවුන් ඊට පිළිතුරු සොයන්නේ පවතින ක්‍රමයේ ප්‍රඥාවෙනි. එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ මෙසේ පවසයි.

"ප්‍රථමයා වන්නට කැමැත්තේ හැමටම අන්තිමයාත් හැමගේ සේවකයාත් විය යුතුය.”

අප තේරුම්ගත යුත්තේ කිතුනුකමට අදාල ගුණාංග හුදෙක් පුද්ගලිකවම පැවැතියය යුතු ගුණාංගවලට සීමාවන ඒවා නොවන බවයි. ඒවා ප්‍රේමයේ ජීවිත ක්‍රමයක් සමාජ ආර්ථික දේශපාලන ක්‍රමයක් සමඟද බැදුණු ගුණාංගයෝ වන බවයි."

මේ කාරණය ගැන අපි ගැඹුරින් සිතා බලමු.

සාංගිකත්වය හුදෙක් පෞද්ගලිකවම විතරක් අභ්‍යාස කළ හැකි ගුණාංගයක්ද ?

යුක්තිය හුදෙක් පෞද්ගලිකවම විතරක් අභ්‍යාස කළ හැකි ගුණාංගයක්ද ?

 

 

Comments powered by CComment