මම දෙවියන් වහන්සෙගේ රාජ්‍යය කුමකට සමාන කරම්ද ? නැතහොත් කවර උපමාවකින් එය පහදා දෙම්ද ?” එය අඹ ඇටයකට සමානය. එය පොළොවේ වපුරන කල මිහි පිට සියලු බීජවලට වඩා කුඩා වූවන් වපුළායින් පසුව වැඩි සියලුම පැළැටි වලට වඩා ලොකු වේ.

ක්‍රිස්තියානියේ අරමුණ දේව රාජ්‍යයි. දේව රාජ්‍යය යනු දේව පාලනයක් හෙවත් ප්‍රේමයේ පාලනයක් සහිත සමාජයක් යන්න තවමත් බොහෝ කිතුනුවන් තේරුම් ගෙන නැත.

ජේසු තුමන් තම අරමුණ වූ දේව රාජ්‍ය ගැන ජනතාවට පැහැදිලි කිරීමට විවධ උපමා යොදාගත් සේක. අදට නියමිත දේව වාක්‍යයද ඉන් එකකි.

“දේව රාජ්‍ය මෙබදුය. මිනිසෙක් පොළොවෙහි බීජ වපුරයි. රෑ දවල් දෙකෙහී ඔහු නිදා සිටිය දීත්, අවදිව සිටියදීත් ඔහු නොදන්නා ඇසුරින් බීජ පැළවී වැඩෙයි.”

ප්‍රේමයේ බීජය පැළ කිරීම දේව රාජ්‍ය උදා කිරීම සඳහා වන කාර්යයි.

ප්‍රේමයේ බිජය පවුල තුළ පැළ කළ යුතුය.
ප්‍රේමයේ බීජය ආර්ථික ක්‍රමය තුළ පැළ කළ යුතුය.
ප්‍රේමයේ බීජය දේශපාලන ක්‍රමය තුළ පැළ කළ යුතුය.

එවිට ප්‍රේමය පවුල තුළ වර්ධනය වේ. ආර්ථිකය තුළ වර්ධනය වේ. දේශපාලනය තුළ වර්ධනය වේ.

ජේසුස් වහන්සේ නැවත මෙසේ පවසන සේක.

“මම දෙවියන් වහන්සෙගේ රාජ්‍යය කුමකට සමාන කරම්ද ? නැතහොත් කවර උපමාවකින් එය පහදා දෙම්ද ?” එය අඹ ඇටයකට සමානය. එය පොළොවේ වපුරන කල මිහි පිට සියලු බීජවලට වඩා කුඩා වූවන් වපුළායින් පසුව වැඩි සියලුම පැළැටි වලට වඩා ලොකු වේ.”

ප්‍රේමයේ බීජය ඉතා කුඩාවට වුවද පැළ කල විට එය මහා ගසක් සේ වර්ධනය වන බව එතුමා පවසන්නේ දේව රාජ්‍යය ගැන විශ්වාසය තහවුරු කරනු පිණිසය.

අද පවුල් සංස්ථාව දේපල වලට යට වී ඇත. පෞද්ගලිකත්වයට යටවී ඇත. ස්වාර්ථයට යට වී ඇත. ප්‍රේමය නොව වත්කම් එහි සිහසුන දරා ඇත.

අද ආර්ථික ක්‍රමය මුළු මතින්ම ගොඩනැගී ඇත්තේ ලාභය මතයි. පෞද්ගලික දේපල ක්‍රමය මතයි. එහි ප්‍රේමය සිදී ඇත. දේශපාලන ක්‍රමයද සමාජ ක්‍රමයද වැඩෙන්නේ ලාභය වර්ධනය මුල් කරගෙනය.

ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙකුට දේව රාජ්‍යය යනු සිහින රාජ්‍යයක් පමණි. වචනයක් පමණි. එය පරමාදර්ශයක් පමණි. යුතෝපියාවක් පමණි. මන්ද ප්‍රේමය පිළිබඳ අත්දැකීමක්. ඒවා තුළ ඔවුන් අත් නොදකි.

නමුත් ප්‍රේමය මත පදනම්වූ සාමුහික ජීවිත ප්‍රේමය නිසාම සමාජය වෙනසක් සඳහා කැපවන පුද්ගල ජීවිත අප අතර සුලභ නොවුනද නොමැත්තේ නොවේ.

විශේෂයෙන් ලොව පුරා පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා කැපවන විශාල යොවුන් හා තරුණ පිරිසක් දකින හැකිය. එය දේව රාජ්‍යය පිළිබඳ ඇදිල්ල වර්ධනය කරයි.

දේව රාජ්‍යය වර්ධනය වන්නේ දැවැන්ත වැඩ සටහන් තුළ නොව ප්‍රේමයේ විසල් දැක්ම තුළ ක්‍රියාත්මක ස්ථීරසාර ක්‍රියාවන් තුළය. ඒ ක්‍රියා විශාල ප්‍රේමයකට පදනම දමයි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 15 වන සතිය 2021 ජුනි 13 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment