අප වහල් කරන අධිපතින් හා අප වහල් කරන අධිපති සමාජ ආර්ථීක ක්‍රමයේ දරුවන් නොවි අපව නිදහස් කරන ප්‍රේමයේ රාජ්‍යය උදෙසා සා පිපාසින කුසගිනිව සිටින මිනිසුන් හා ගැහැනුන් වෙමු.

ජේසුතුමා අල්තාරයෙන් දේව මාලිගාවෙන් බැහැලා වෙරළට ගොඩ බිමට, කඩ මංඩියට එනවා. දේව මන්දිරයට එන්න බැරි අය ව හමු වෙනවා. ඔවුන්ගේ සිත් සුවපත් කරනවා. එපමණක් නොවේ. තව බොහෝ දෙනෙකුට කෑම හිඟ බව ආදරය නොලැබෙන නිදහස නැති බව ඔවුන් ට පෙන්වලා දෙනවා. ඒ නිසා එතුමා ඇත්තටම අල්තාරයේ දෙවියන් ව කෑම මේසයේ හමුවන දෙවියන් බව පෙන්වා දෙනවා.

ජේසු තම මිතූරන්වූ අනුගාමිකයන් සමග තම රටේ ලෝකයේ පීඩාවට හා කොන්වීමට පත් කරනු ලැබූ ජනයාට ගැලවීම, සැනසීම හා විමුක්තිය අත්දකිනු සඳහා නායකත්වයක්, මගපෙන්වීමක් ලබා දෙන්නට කැපවෙනවා. මුදල, බලය හා කීර්තිය පසුපස ගිය නායකත්වය (එඬේරිකත්වය) වෙනුවට ප්‍රේමය, මිනිස්කම, යුක්තිය, සාධාරණය හා සාමය මුල්කරගත් සේවක නායකත්වයකින් ජේසු කණ්ඩායම, සාමුහිකය හා සංඝය ක්‍රියා කරනවා.

අද සුවිශේෂය පවසන්නේ දිවැසි පණිවුඩය ගෙනයාමට ජේසු තුමා ශ්‍රාවකයින්ව කැඳවීමයි. සැර යටියක් හැර කිසින් නොගෙන දූත කාර්යයේ යෙදීමට එතුමා ශ්‍රාවකයින් යවනු ලබයි. අද සැබැ දූත කාර්ය අපට මඟ හැරි ඇත්තේ නොගත යුතු යැයි ජේසු තුමා කී සියල්ල රැගත් ධර්ම දූතයින් බවට බොහෝ දෙනා පත්ව සිටීම නිසා නොවේද ?

ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නය වන්නේ ඇයි මේ ප්‍රතික්ෂේප වීම. ? ඊට හේතුව දිවැසිවරයා පවතින සම්මතය පවතින ක්‍රමය ප්‍රශ්න කිරීමයි. පවතින සම්මතය පවතින ක්‍රමය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි.