2020 වසරේදී ලොව පුරා පරිසරයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය වුන් 227 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක් වී ඇති බව ග්ලෝබල් විට්නස් නම් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානය සිය නවතම වාර්තාවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

අවශ්‍යනම් ප්‍රාණ පරිත්‍යාගීවීමට වූවද සූදානමකින් තොරව පරිසරය ආරක්ෂා කළ නොහැකි බව Jesustoday.lk හී ‘මැවිල්ලේ දහම’ තුළින් අප කීප විටක්ම සාකච්ඡා කර ඇත.

2020 වසරේදී ලොව පුරා පරිසරයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය වුන් 227 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක් වී ඇති බව ග්ලෝබල් විට්නස් නම් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානය සිය නවතම වාර්තාවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

පාරිසරික සම්පත් අධික ලාභය සඳහා සූරාකන බහුජාතික සමාගම් හා බැදුණු දැවැන්ත මාෆියාවක් ලොව පුරා ක්‍රියාත්මක වේ. ඔව්හූ ආකාර කීපයකින් පරිසරය සුරකින පාරිසරික රැකවලුන් ඝාතනය කරනු ලැබේ.

මෙම පරිසර භක්ෂක බහුජතික සමාගම් මාෆියාව ලෝකයේ බොහෝ රාජ්‍යවල බලයේ සිටින්නන් සමග ගනුදෙනු කරයි. ඇතැම් විට රාජ්‍යයන්හි නීතියම දඩම්මා කරගෙන නීතිය අනුව පරිසර රැකවලුන් ඝාතනය කරයි. නයිජිරියානු පරිසර ක්‍රියාධර කෙන් සරොව්වා එල්ලා මරා දැමීම එවන්නකි.

දෙවැන්ත ආයුධ සන්නද්ධ කණ්ඩායම්, මැරකල්ලි, කුලි මිනිමරුවන් හරහා ඝාතනයට ලක් කිරීමයි.

පසුගිය වසර තුළ ඝාතනය වු පරිසර රැකවලුන් සෑම හතර දෙනෙකුගෙන් තුන් දෙනෙකුම ඝාතනය වී ඇත්තේ ලතින් ඇමරිකානු කලාපය තුල දීය. වැඩිම ඝාතනය සිදු වී ඇති රට කොලොම්බියාව තුළයි.

ලතින් ඇමරිකානු කලාපය තුළ පතල් කැනීම හා වනාන්තර විනාශය බරපතළව සිදුවන අතර මේ පිටුපස සිටින ධනවතුන් ඒ රාජ්‍යවල සන්නද්ධ කල්ලි සූක්ෂම ලෙස තම අරමුණු සඳහා භාවිතා කරයි.

“වේ ප්‍රශංසා“ විශ්ව ලේඛනය හා ඊට පසු ද ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගේ අපොස්තලික අනුශාසනා ඇතුළු විවිධ ක්‍රියාමාර්ග මගින් අවධාරණය කරන පාරිසරික යුක්තිය සඳහා වූ දූත මෙහෙවර කෙරෙහි ලාංකිය කිතුනු සභාව හා ජනතාව තවමත් අවදි වු කැපවු ප්‍රතිචාරයක් නොදැක්වීම කනගාටුවට කරුණකි. නමුත් පාරිසරික කැපවීම දින දින අලුත් කළ යුතුය. 

Jesustoday.lk 5 වන වසර 29 වන සතිය 2021 සැප්තැම්බර් 19 වන ඉරිදා 

 

Comments powered by CComment