2020 වසරේදී ලොව පුරා පරිසරයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය වුන් 227 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක් වී ඇති බව ග්ලෝබල් විට්නස් නම් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානය සිය නවතම වාර්තාවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඇල්ජීරියාවේ ලැව් ගිනි වලින් 11 වනදා වන විට 42 දෙදෙනෙකු මිය ගොස් සිටි අතර ඉන් 25 දෙනෙකුම ගිනි නිවන සේවකයන් වීම ඛේදවාචකයක්. වර්ථමාන ලැව් ගිනි හුදු ලැව්ගිනි නැමැති ස්වභාවික කාරණය ඉක්මවා ගිය දේශගුණ විපර්යාසවල ප්‍රතිඵලයක් බව අප තේරුම්ගත යුතුයි.

වසර ගණනාවක් තිස්සේ විදුලි බලාගාරයෙන් පිටවන දුම් සමඟ කළු පාට දුහුවිල්ලට එරෙහිව හඬ නැගු ජනතාවට විසඳුම ලෙස දී ඇත්තේ රැවටීමයි. ඒ ජනතාව අවදියෙන් සිටින ජනතාවට පෙනෙන දහවල් කාලයේදී දුම් පිට කිරීම නොකර රාත්‍රී කාලයේදී දුම් පිට කිරීමයි.

මෙම ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය දී ඇත්තේ සියලු පරිසර මූලධර්ම උල්ලංඝනය කරමිනි. ඒ බව දේශිය ජාතික පරිසර නීති රීතිවල වගන්ති නිසි පරිදි දක්වමින් පරිසරවේදීන් දැනටමත් පෙන්වා දී තිබේ. 

ගෝලීය උනුසුම නම් පාරිසරික ප්‍රශ්නය පිටුපස ඇත්තේ පරිසරය නොසලකා හරිමින්, පරිසරය භක්ෂණය කරමින් සිදු කරන ප්‍රාග්ධනවාදී සංවර්ධනයයි.