මැයි 11-13 දක්වා දින තුන තුළ පේරාදෙණිය සමරසවියේ ඇති වූ සිද්ධීන් පිළිබඳ ව ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි විසින් ඉදිරි පත් කරන ලද වාර්තාවට නිසි ප්‍රසිද්ධියක් එම අවස්ථා වීම ලැබුණි නම් 1983 ජූලි මස සිදු වූ විනාශය ඒ අයුරින් සිදු නොවන්නට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබූ බවයි.

කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු නොවී අන් අය උදෙසා කාලය හා ශක්තිය වැය කිරීම තරම් උතුම් ත්‍යාගයක් ඔබට ලෝකයට දිය නොහැකිය

දැන් රටේ ඇගළුම් කම්හල් ඇතුළු සැලකිය යුතු ආයතන පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ සියල්ල තරමට අධ්‍යාපනයද වැදගත්ය. අප ඉල්ලා සිටින්නේ අවම වශයෙන් අපොස උසස් පෙළ හා සාමාන්‍ය පෙළ පංති සඳහා කිසියම් වැඩ පිළිවෙලක් සකස්කර ක්‍රියාත්මක කිරිමට විදුහල්පතිවරුන්ට අවසර දෙන ලෙසය. දරුවන් ජංගම දුරකථන හා අනිකුත් උපාංග වලින් බලමින් සටහන් ලිවීම අභ්‍යාස ලියා ගැනීම ඒවා ඇති අයට පවා ඉතා නරක සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරයි. එසේම ඒවා නැති අයව කිසිසේත් ඉගෙනුමක් සිදු නොවේ.

කුසේ ඇති කලලය ස්ත්‍රී රූපයක් දැයි ස්කෑන් කොට සොයාගෙන, එය රහසේම විනාශ කර දැමීම බහුතරයක් ඉන්දියානුවන්ගේ ජනප්‍රිය චාරිත්‍රයකි. ඊට හේතුව, තරුණියක් දීග දීමේදි පුරුෂ පාර්ශවයේ ඥාතීන් ඉල්ලා සිටින විශාල දෑවැද්ද පිරිනැමීමට ඇති නොහැකියාවයි.

1981 දි 11 වන ජුවාම් පාවුළු පාප්තුමා පිලිපිනයේ සංචාරය කිරීමට සූදානම් වු අතර එය ඒකාධිපති පාලනයට එරෙහි ලෝක ජනමතය ශක්තිමත් කරන අවස්ථාවක් කරගැනීමට කාදිනල් සින්, රදගුරු ලඛායන්, රදගුරු ෆෝටිච් ඇතුළු පිරිස ක්‍රියා කළේ ය.