බහුත්වවාදය, ආගම්, වර්ණය, ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය ජාතිය ආගම භාෂාව ආදි විවිධත්වය දෙවියන් වහන්සෙගේ ප්‍රඥාවෙන් අපෙක්ෂා කරන්නකි.

 

“මිනිමැරීම්, ත්‍රස්තවාදය හිංසා පීඩා යුක්ති සහගත කිරීමට

දෙවියන්ගේ නාමය භාවිතා කිරිමෙන් වළකින්න.

මිනිසුන් බිය ගැන්වීමට තම නාමය භාවිතා කිරීමට දෙවිදාණේ කැමැති නැත.“

4. ආගමික නිදහස

මුස්ලිම් ක්‍රිස්තියානි සංවාදය තුළ දෙපාර්ශවයම තහවුරු කර ගත යුතු ඊළග කාරණය ලෙස ලියවිල්ල සාකච්ඡා කරන්නේ “ආගමික නිදහස”යි.

අල්කුර්ආනයේත්, ශුද්ධ වූ බයිබලයේත් අපිට හමුවන්නේ මිනිසා වහල්බවින් නිදහස් කරන නිදහසේ දෙවි කෙනෙකි. මිනිසාට නිදහස දි වගකීමෙන් යුතුව ජීවත්වීමට ආරාධනා කරන දෙවි කෙනෙකි. ඒ පදනම මත පිහිටා ආගමික නිදහස ගැන ලියවිල්ලේ පහත කරුණු අවධාරණය කරයි.

“නිදහස සෑම පුද්ගලයෙකුගේම අයිතියකි. සෑම පුද්ගලයෙක්ම විශ්වාසයේ චින්තනයේ ප්‍රකාශයේය හා ක්‍රියාකිරිමේ නිදහස භුක්ති විදිය යුතුය”

ලෝකය තුල විවිධත්වය දෙවියන් අපෙක්ෂා කළ දෙයකි. ආගමික විවිධත්වයද එසේමය. දෙවියන්ට සියල්ලෝ මුස්ලිම්වරු ලෙස හෝ ක්‍රිස්තියානින් ලෙස මවන්නට නොහැකිවේද ?

ජේසුස් වහන්සේ මෙන්ම මොහොමඩ් නබි තුමා ද අනෙකුත් ඇදහිම්, විශ්වාසයන් දෙස සංහිදියා ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ බව අපි දනිමු.

නමුත් ඒ බව බොහෝ විට අපි අමතක කරමු. ලියවිල්ල ආරාධනා කරන්නේ දෙවිඳුන්ගේ සිතට, ශාස්තෘවරුන්ගේ සිතට ඇතුළු විය ක්‍රියා කිරිමටයි.

“බහුත්වවාදය, ආගම්, වර්ණය,

ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය ජාතිය ආගම භාෂාව ආදි

විවිධත්වය දෙවියන් වහන්සෙගේ ප්‍රඥාවෙන් අපෙක්ෂා කරන්නකි.

ඒ නිසා,

යම් ආගමකට සංස්කෘතියකට අනුගතවීමට මිනිසුන්ට බලකිරිම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය.

එසේම අනෙකු් අයව පිළි නොගන්නා සංස්කෘතියක් ජීවන රටාවක් පැනවීමද ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය”

ලියවිල්ල අවධාරණය කරන, ඉහත කාරණය ගැඹුරින් සාකච්ඡා කළ යුතුය. බලහත්කාරයෙන් ආගමට හැරවීම මෙන්ම ආගමේ නාමයෙන් අනෙකාව ප්‍රතික්ෂේප කරන අනෙකාව බැහැර කරන නීතිරීති හා ඉගැන්වීම් සි දුකරන්නේ නම් එතැන ඇත්තේ ශාස්තෘන්ට පිටුපෑමකි. දෙවියන්ට පිටුපෑමකි.

5. සුළු ජාතින් හා වෙනස් ලෙස සැලකීම

මිනිසුන් අතර සංවාදයට, සහජීවනයට බාධා කරන පවතින අධිපතිවාදය විසින් තහවුරු කර ඇති “සුළු ජාතින්” “සුළුතරයන්” කියන ව්‍යවහාරය ගැන සිතා බැලීමට ලියවිල්ල කරන ආරාධනාය ඉතා වැදගත් එකකි. ඕනෑම ජනසමාජයක සිටින සෑම පුද්ගලයෙකුම පූර්ණ පුරවැසියන් සේ සැලකිය යුතුය. ඒ ජන සමාජය තුළ ආගම ජාතිය වර්ණ, ලිංගිකත්වය ආදිය මත ප්‍රමාණාත්මකව සුළුතරයක් වු පමණින් කිසිවෙක් අර්ධ පුරවැසියන් නොවෙති.

දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය හා සමානකම සෑම පුද්ගලයෙකු තුළම පවතිය යන දේව ධාර්මික පදනම මත පිහිටා ලියවිල්ල මෙසේ පවසයි.

“අපගේ සමාජ තුළ පුරවැසිභාවය පිළිබඳ සංකල්පය ස්ථාපිත කිරීමත්,

පහත්බව, හුදකලා බව, හඟවන ‘සුළු ජාතින්’ ‘සුළුතර’ යන යෙදුම්

මිනිසුන් වෙනස් කොට සැලකීමට යොදා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් කළ යුතුය”

ගණතමය ප්‍රතිශත මත මිනිසුන් සතු අයිතින් මැනීම දෙවියන්ට පිටුපෑමකි. තමන් සමඟ සිටින බැටළුවන් 99 ම අතහැර නැතිවු 1 බැටළුවා සොයා යන එඩේරුන් වීම දෙවියන්ගේ කැමැත්තයි. නියම ආගමික භාවිතාව වන්නේ ඒ ‘ඒකා’ ගැන ගැඹුරු ආදරයකින් ක්‍රියා කිරීමයි.

ලබන සතියයට......

Jesustoday.lk 5 වන වසර 29 වන සතිය 2021 සැප්තැම්බර් 19 වන ඉරිදා 

 

Comments powered by CComment