අයෙක්, වරප්‍රසාදය සතු සුවදායී බලය හා සුබාරංචි පණිවුඩයේ ආලෝකය ඔවුන් වෙත පිළිගැන්වීමට වඩා, අන් අය වෙත එල්ල කිරීම සඳහා වු ගල් මුල් බවට එය පත්කරමින් එම පණිවුඩය ‘අධීශික්ෂණය’ කිරිමට පෙළඹෙති

 

දුගී පවුල් මුහුණ දෙන අභියෝග - 1

ප්‍රේමයේ ආනන්දය අපොස්තලික අනුශාසනාව අන්ත දුගී පවුල් ගැන තම අවධානය යොමු කරන අතර එවැනි පවුල් සඳහා අවධානය දී කටයුතු කරන ලෙස ලෝකයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

“අන්ත දුගීබවින් පෙළෙමින් මහත් වූ සීමාවන් සහිතව දිවි ගෙවන පවුල් පිළිබඳ ව මෙහිදි සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි. බොහෝ විට දුගී නිවෙස් මුහුණ පාන්නාවු ගැටළු බෙහෙවින් පීඩාකාරිය.

නිදසුන් වශයෙන් තනි මවකට තනිවම දරුවෙකු හදාවඩා ගැනීමට සිදු වේ නම්, ඇය රැකියාවට යන අතර තුර දරුවා තනිව නිවසේ දමා යා යුතු නම් එම දරුවා වැඩෙන්නේ පුද්ගල වර්ධනයට හානිකර විවිධාකාර අවදානම් සහගත තත්වය හා අවහිරතාවලට ද නිරාවරණයවය.

මෙවැනි පවුල් වෙත ප්‍රේමයෙන් සැලකීමට සභාව ක්‍රියා කළ යුතු බව සුදතුම් පියතුමෝ පෙන්වා දෙති.

“මෙවැනි අවශ්‍යතා සහිත දුෂ්කර අවස්ථාවලදී, විශේෂයෙන් දේව ආදරය හුවා දැක්වීමේ කැඳවීම ලබා ඇති සභා මාතාව විසින් ම, තමන් විනිශ්චය කරනු ලැබ, ඇත්හැර දමනු ලැබීමේ හැඟීම ඇති කෙරෙන පරිදි හුදු නියමයන් සමූහයක් නොපමාව බලෙන් පැටවීමට වඩා, අවබෝධය, සහනය හා පිළිගැනීම පුද කිරිමට වෙත වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය.

සුදතුම් පියතුමා පෙන්වා දෙන්නේ සභාව තුළම ඇතැම් අය සුභාරංචිය දිළිඳු මිනිසුන්ට සුභාරංචියක් කරනු වෙනුවට ඔවුන් වෙත දමා ගසන ගල්මුල් බවට පත් කරන බවයි. සභාව පව්කාරියට ගල්ගසන්නෙක් බවට පත්ව නොවිය යුතුය.

“අයෙක්, වරප්‍රසාදය සතු සුවදායී බලය හා සුබාරංචි පණිවුඩයේ ආලෝකය ඔවුන් වෙත පිළිගැන්වීමට වඩා, අන් අය වෙත එල්ල කිරීම සඳහා වු ගල් මුල් බවට එය පත්කරමින් එම පණිවුඩය ‘අධීශික්ෂණය’ කිරිමට පෙළඹෙති”

මීසම් මට්ටම් වලදී ඉරිදාටවත් පල්ලි නොඑන, පල්ලියේ කිසි වැඩක දායක නොවන අය සේ දිළිඳු පවුල් කොන්කරනු ලැබීම වැනි තත්වයක් සුලභය. සුදතුම් පියතුමා කියන්නේ මේ තනි මව්වරු වැනි අය වෙත අප ගෙනයා යුත්තේ ප්‍රේමය බවයි. විනිශ්චය නොවන බවයි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 14 වන සතිය 2021 ජුනි 06 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment