දූෂණ්‍ය පාපයක් ලෙස දැනෙන හැගෙන ආගමිකභාවයක් සහිත මෙරට බෞද්ධ කිතුනු ඉස්ලාම් හින්දු ජනතාවක් (දේශපාලකයින්ද ඇතුළු) මෙරට සිටින්නේ නම් මෙය සිදුවිය නොහැකිය.

ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයේ අර්බුදය අප සිතනවාට වඩා බරපතලය. නමුත් ඒ ගැන නිසි බරකින් හා වගකීමකින් සිදුවන මැදිහත්වීමක් නොමැති බව පෙනීම මේ ‍ මොහ‍ොතේ ප්‍රශ්නයක් පමණක් නොව අනාගතය පිලිබද බරපතළ ප්‍රශ්නයකි.

කෝවිඩ් වසංගතය සමඟ ඔන්ලයින් පහසුකම් නැති, ස්මාට් දුරකථන නැති බහුතර ශිෂ්‍යයින් ඉන්න රටවල් දිගු කලක් වෙනත් විකල්ප වෙත නොයන්න තිරයෙන් පිටුපස මේ සමාගම්වල බලපැම තිබෙන බවත් අප තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයට ඉඩදී බලා සිටීම ඉබේම සිදු වන්නක් නොවෙයි.

හැබැයි ටික කාලයකින් ම අපිට යථාර්ථය අනාවරණය වුණා. 60% කට මේ පහසුකම් නෑ. පහසුකම් අමාරුවෙන් සපයා ගත්තු අය ද ඇතුළත් 40‍‍% ක් තුළත් බහුතරයකට මේ ඉගැන්වීම සැබෑ ඉගැන්වීමක් නොවෙයි කියලත් අපි අවබෝධ කරගත්තා.

මේ ගිවිසුම ගැන විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය පවසන්නේ මෙම ගනුදෙනුව රටේ බලශක්ති ආරක්ෂාවට විශාල තර්ජනයක් මෙන්ම මෙරටට අති විශාල පාඩුවක් ගෙන දෙන්නක් බවයි.