ඇල්මෙන් ආදරයෙන් ඉගෙනීම. එයයි ඉගෙනීමේ රහස

පුංචි බබාට සීතලම සීතල ඇති හරියට පොරවන රෙද්දක්වත් නෑ. පිදුරු තමයි වටේට, අපි වගේ දුප්පත් කෙනෙක්.

ඔය දරුවාගේ තාත්තා මැරුණේ අලියා ගහලා. එතකොට ඔය දරුවා අම්මාගේ බඩේ හිටියේ. ඉපදිලා අවුරුද්දක් ගියේ නෑ. අම්මා දරුවව දාලා ගියා.

‘අන්ද්දාට ඔයා ඉස්කෝලේ යනවාද ? යුනිෆෝම් එක ලෑස්තිද ? සුබයිරා අහනවා. ගෙවුනු කෝවිඩ් කාලේ ආණ්ඩුවෙන් හම්බ වුණු යුනිෆෝම් රෙද්ද තාත්තා විකුණුවා කියලා මම සුබයිරාට කිව්වේ නෑ.

මට ටීචර්ව හම්බ වුණා. ටීචර් කිව්වා දවස් තුනක් ඉගැන්නුවාලු. ළමයි 22 න් තුන්දෙනාලු ආවේ. ඉතිං මට උගන්වන්න පුළුවන්ද අම්මේ මම ඒක නැවැත්ත්තුවා. ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තම හවසට හරි වැඩිපුර වැඩ කරමු.