මෙතෙක් ලොව පුරා බෙදාහැර ඇති එන්නත් මාතා බිලියන 5.76 න් අඩු ආදායම්ලාභී රටවලට ලැබී ඇත්තේ 0.3% කි.

කුමන සැක සාංකා, ගැටළු තිබුණද කෝවිඩ්වලට එරෙහිව එන්නත්කරණය හැර පළල් විසඳුමක් මේ මොහොතේ නැති බව ලෝකයේ පොදු මතයයි. පාප් තුමාගේ සිට බොහෝ දෙනෙකු ඒ මතය දරන්නේ එන්නත් අධිරාජ්‍යවාදය, ආපදා ධනවාදය ගැන මෙන්ම ඖෂධ මාෆියාව ගැනද අමතක කරමින් නොවේ.

එන්නත් ගැන පරීක්ෂණ කරන අවස්ථාවේ සිටම එන්නත් පේටන්ට් බලපත්‍ර නීතියට යටත් නොකොට ‘ගෝලීය පොදු භාණ්ඩයක්’ බවට පත් කළ යුතු යැයි jesustoday.lk හී මිස වෙන කිසිදු කිතුනු හඬක් ලංකාව  තුළ අප දුටුවේ නැත.

එන්නත් විෂමතාවය තනිකරම බලවත් රාජ්‍යයන්ගේ වුවමනා එපාකම් මත එන්නත් සමාගම් ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් බව ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය සිය A Double Dose of Inequality නම් වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙයි.

එන්නත් සමාගම් අද ලෝකය ගළවාගත් වීරයින්ගේ භූමිකාව රඟපෑමත් ඔවුන් බලවත් රටවල ඕනෑ එපාකම් මත කටයුතු කිරීමෙන් බොහෝ දෙනෙකුට එන්නත් නැති බරපතළ විෂමතාවයක් ඇති වී ඇති බැවින් අප මේ සමාගම් විවේචනය කළ යුතු බව වාර්තාව සඳහන් කරනවා.

මෙතෙක් ලොව පුරා බෙදාහැර
ඇති එන්නත් මාතා බිලියන
5.76 න් අඩු ආදායම්ලාභී
රටවලට ලැබී ඇත්තේ
0.3% කි.

එන්නත් අධිරාජ්‍යවාදයේ දුෂ්ටත්වය කෙබඳුද යන්න තේරුම් ගැනීමට මේ කාරණය ප්‍රමාණවත්.

එන්නත් නිෂ්පාදන සමාගම් සිය බුද්ධිමය දේපල හිමිකම (පේටන්ට් අයිතිය) නිදහස් කිරිමට හා සිය තාක්ෂණය අන් අය සමඟ බෙදා ගැනීමට එකඟ කරවා ගැනීමට තවමත් කිසිදු ලෝක සංවිධානයකට හැකි වී නෑ. එය පමා වන හැම දිනයකම ලෝකය තුළ මිය යන හැම මිනිසෙකුම එන්නත් අධිරාජ්‍යවාදය විසින් කරන ඝාතනයක් බව පිළිගන්න සිදුවෙනවා.

අප ජීවත්වන ලෝක පටිපාටිය ගැන ගැඹුරින් දැකීමට තරුණ තරුණියන් ලෙස අපිට මේ කෝවිඩ් තත්ත්වය හොඳ අවස්ථාවක්. ඒත් යාච්ඥා වැඩසටහන් වලින් ඔබ්බට ගිය කෝවිඩ් තුළ ඇති වී ඇති පුද්ගල අසහනයන්ට සහනයන් සලසන සංවාද වලින් ඔබ්බට යන තරුණ වැඩසටහනක් ලංකාව තුළ කිතුනු ක්ෂේත්‍රයේ කොතැනවත් නෑ.

තරුණ ජේසු එදා පැවැති සමාජ යථාර්ථය විනි විඳින දැක්මක් තිළිණ කළා. ඒ දැක්ම තමයි තරුණ, තරුණියන් ආකර්ශනය කළේ. අන්න ඒ දැක්ම කාලයේ සළකුණු තුළින් මතු කරගන්න. මතු කරන්න අවශ්‍යයි.

මම කැමැතියි එන්නත් අධිරාජ්‍යවාදය ගැන කොල්ලෝ, කෙල්ලෝ ලෙස ඔබට සිතෙන දේ දැනගන්න.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 30 වන සතිය 2021 සැප්තැම්බර් 26 වන ඉරිදා  

Comments powered by CComment