යුක්තිය උදෙසා කිතුනු මෙහෙර කිතුනුවන්ට සිදුවන අයුක්තීන්ට හඬ නැගීමට පමණක් සීමා නොවු පුළුල් මෙහෙවරක් බව සංඛේතවත් කරන ලද එම ඉල්ලීමට 1500 වැඩි පිරිසක් අත්සන් තබා තිබු අතර ශ්‍රී ලාංකිකයින් 1300 කගේ අත්සන් එක් වී තිබුණි.

මර්ධනයට එරෙහිව යුක්තිය වෙනුවෙන් නොපමාව පෙනී සිටින්න යනුවෙන්, ආගමික, ජාතික, ප්‍රාදේශීය සීමා නොසලකා මර්ධනයට ලක්වන සියල්ලෝ දෙවියන්ගේ දරුවන් බවත් අපගේ සහෝදරයන් බවත් ක්‍රිස්තියානි විශ්වාසය අපට උගන්වන බැවින් යුක්තිය වෙනුවෙන් තනි තනිවද, එක්සත්ව පෙනී සිටින්නැයි ඉල්ලු, මහජන පෙත්සම ශ්‍රී ලංකාවේ කිතුනු නායකයින් 87 දෙනෙකු වෙත පසුගිය 12 වන ඉරිදා ඉදිරිපත් කරන ලදී.

යුක්තිය උදෙසා කිතුනු මෙහෙර කිතුනුවන්ට සිදුවන අයුක්තීන්ට හඬ නැගීමට පමණක් සීමා නොවු පුළුල් මෙහෙවරක් බව සංඛේතවත් කරන ලද එම ඉල්ලීමට 1500 වැඩි පිරිසක් අත්සන් තබා තිබු අතර ශ්‍රී ලාංකිකයින් 1300 කගේ අත්සන් එක් වී තිබුණි. ඒ අත්සන් කළ සියල්ලන්ට සංවිධායකයින්ගේ සහොදරාත්මක ස්තූතිය පළ කරන අතර යුක්තිය සාමය උදෙසා ක්‍රියාවලිය ඉදිරිය පිළිබඳ ද තොරතුරු දැනුම් දෙන බව දන්වා සිටිමු.

මෙම මහජන ඉල්ලීම යොමු කළ කිතුනු නායකයින්ගේ නම් පහත දැක් වේ.

 1. ගරු සභාපති ශ්‍රී ලංකා කතෝලික රදගුරු සමුළුව
 2. ශ්‍රී ලංකාවේ වතිකානු තානාපති හිමිපාණන් (පිටපත)
 3. කොළඹ අගරදගුරු කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන්
 4. ලංකා සභාවේ කොළඹ රදගුරු තුමා
 5. මෙතොදිස්ත සභාවේ මහ නායක තුමා
 6. ශ්‍රී ලංකා බැප්ටිස්ට් සංගමයේ සභාපති තුමා
 7. ප්‍රෙස්බේටේරියන් සභාවේ සභාපති තුමා
 8. ගැළවීමේ හමුදාවේ ප්‍රධානි
 9. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිස්තියානි මණ්ඩලයේ මහලේකම් තුමා
 10. කතෝලික රදගුරු තුමා හලාවත පදවිය
 11. කතෝලික රදගුරු තුමා කුරුණෑගල පදවිය
 12. ලංකා සභා රදගුරු තුමා කුරුණාගල පදවිය
 13. කතෝලික රදගුරු තුමා ගාල්ල පදවිය
 14. කතෝලික රදගුරු තුමා බදුල්ල පදවිය
 15. කතෝලික රදගුරු තුමා නුවර පදවිය
 16. කතෝලික රදගුරු තුමා රත්නපුර පදවිය
 17. කතෝලික රදගුරු තුමා අනුරාධපුර පදවිය
 18. කතෝලික රදගුරු තුමා යාපනය පදවිය
 19. ලංකා සභා රදගුරු තුමා යාපනය පදවිය
 20. කතෝලික රදගුරු තුමා මන්නාරම පදවිය
 21. කතෝලික රදගුරු තුමා ත්‍රිකුණාමලය පදවිය
 22. ප්‍රාදේශාධිපති තුමා නිර්මල මරිය නිකාය
 23. ප්‍රාදේශාධිපති තුමිය ශුද්ධ වූ පවුලේ පැවිදි නිකාය (කොළඹ ප්‍රාදේශියකය)
 24. ප්‍රාදේශාධිපති යහපත් එඩේරා පැවිදි නිකාය
 25. ප්‍රාදේශාධිපති මරියතුමියගේ ෆ්‍රැන්සිස්කානු ධර්ම දූතවරුන්ගේ නිකාය
 26. ප්‍රාදේශාධිපති දයාවේ කන්‍යාසොුරියෝ
 27. ප්‍රාදේශාධිපති දිළිඳන්ගේ කුඩා සොයුරියෝ නිකාය
 28. ප්‍රාදේශාධිපති සුරදූතයන්ගේ කන්‍යාසොයුරියෝ
 29. ප්‍රාදේශාධිපති අපොස්තලික කාමෙල් කන්‍යාසොහොයුරියෝ
 30. ප්‍රාදේශාධිපති සදාසරණ කන්‍යාසොහොයුරියෝ
 31. ප්‍රාදේශාධිපති ශ්‍රී කුරුසියේ (මෙන්සින්ගන්)
 32. ප්‍රාදේශාධිපති දිව්‍ය සංරක්ෂණයේ
 33. ප්‍රාදේශාධිපති දිව්‍ය හෘදයේ අප ස්වාදුගේ දියණිවරුන්ගේ නිකාය
 34. ප්‍රාදේශාධිපති ශ්‍රී කුරුසියේ කන්‍යාසොහොවුරියෝ (වැවනෝ)
 35. ප්‍රාදේශාධිපති ක්‍රෙමෝනාහි ශ්‍රී කන්‍යාවගේ කන්‍යාසොයුරියෝ
 36. ප්‍රාදේශාධිපති සැල්වටෝරිඅන් කන්‍යාසොයුරියෝ
 37. ප්‍රාදේශාධිපති දොමිනිකාණු කන්‍යාසොයුරියෝ (මෝල්ටාහී)
 38. ප්‍රාදේශාධිපති දොමිනිකාණු කන්‍යාසොයුරියෝ (සියේනාහී ශු. කැතරින් පිලිපීනය)
 39. ප්‍රාදේශාධිපති වරප්‍රසාදයේ හා දයාවේ බෙනදිකානු කන්‍යාසොයුරියෝ
 40. ප්‍රාදේශාධිපති දයාවේ ධර්මදූතයන්ගේ පැවිදි නිකාය
 41. ප්‍රාදේශාධිපති දිව්‍ය හෘදයේ ෆ්‍රැන්සිස්කානු කුඩා සොයුරියෝ
 42. ප්‍රාදේශාධිපති දිව්‍ය සංරක්ෂනයේ දියණියන්ගේ පැවිදි නිකාය (ගොළු බිහිරි අය සඳහා)
 43. ප්‍රාදේශාධිපති සොමැස්කන් ධර්මදූත කන්‍යාසොයුරියෝ
 44. ප්‍රාදේශාධිපති ශු. කැම්ලස් මුනිතුමාගේ දියණියන්ගේ පැවිදි නිකාය
 45. ප්‍රාදේශාධිපති ක්ලැරේශියානු ධර්මදූත කන්‍යාසොයුරියෝ
 46. ප්‍රාදේශාධිපති දොන් බොස්කෝ සැලේශියානු කන්‍යාසොයුරියෝ
 47. ප්‍රාදේශාධිපති පාතිමාවේ කන්‍යා මරියාවන්ගේ නිමල මරිය කන්‍යාසොහොයුරියෝ
 48. ප්‍රාදේශාධිපති නිර්මල පිළිසිඳිමේ නිකාය
 49. ප්‍රාදේශාධිපති ශුද්ධ වු සත්ප්‍රසාදයේ කන්‍යාසොහොයුරියෝ
 50. ප්‍රාදේශාධිපති කොම්බෝනි ධර්මදූත කන්‍යාසොහොයුරියෝ
 51. ප්‍රාදේශාධිපති ලියොන්හී ශු. ජුසේ මුනිඳුන්ගේ කන්‍යාසොහොයුරියෝ
 52. ප්‍රාදේශාධිපති ශුද්ධ වූ පවුලේ කපුචින් තෘතිය සහෝදරියන්
 53. ප්‍රාදේශාධිපති ශු. ඇන්තනි මේරි ක්ලැරට්ගේ කන්‍යාසොහොයුරියෝ
 54. ප්‍රාදේශාධිපති වචනයේ ධර්මදූත සේවක කන්‍යාසොහොයුරියෝ 
 55. ප්‍රාදේශාධිපති ගරු ඩිලාන් ප්‍රනාන්දු පියතුමා 
 56. ප්‍රාදේශාධිපති ගරු වජිරා අබේසිංහ කන්‍යාසොයුරිය 
 57. ප්‍රාදේශාධිපති ජේසු නිකාය
 58. ප්‍රාදේශාධිපති බෙනදිකානු නිකාය
 59. ප්‍රාදේශාධිපති ධර්මදූත නිර්මල මරිය නිකාය (කොළඹ ප්‍රාදේශය)
 60. ප්‍රාදේශාධිපති ධර්මදූත නිර්මල මරිය නිකාය (යාපනය ප්‍රාදේශය)
 61. ප්‍රාදේශාධිපති ෆ්රැන්සිස්කානු තෘතික නිකාය
 62. ප්‍රාදේශාධිපති රොසේරියානු නිකාය
 63. ප්‍රාදේශාධිපති දිව්‍ය ගැලවුම්කරුවාන්ගේ නිකාය
 64. ප්‍රාදේශාධිපති දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයේ නිකාය
 65. ප්‍රාදේශාධිපති දොන් බොස්කෝ සැලෙසියානු නිකාය
 66. ප්‍රාදේශාධිපති දේව කැමැත්තේ ආයතනය
 67. ප්‍රාදේශාධිපති ක්ලැරේශියානු ධර්මදූතවරු
 68. ප්‍රාදේශාධිපති කුඩා සහෝදරවරුන්ගේ නිකාය
 69. ප්‍රාදේශාධිපති කපුචියානු කුඩා සහෝදරවරුන්ගේ නිකාය (දකුණේ නියෝජිතයෝ)
 70. ප්‍රාදේශාධිපති කපුචියානු කුඩා සහෝදරවරුන්ගේ නිකාය (උතුරේ නියෝජිතයෝ)
 71. ප්‍රාදේශාධිපති සම්ප්‍රදායික ෆ්‍රැන්සිස්කානුවන්ගේ නිකාය
 72. ප්‍රාදේශාධිපති සොමස්කානු පියවරුන්ගේ නිකාය
 73. ප්‍රාදේශාධිපති දොමිනිකානු දේශනාවාදි පියවරුන්ගේ නිකාය
 74. ප්‍රාදේශාධිපති දිව්‍ය ගැලවුම්කරුන්ගේ නිකාය
 75. ප්‍රාදේශාධිපති සිස්ටශරියානු පියවරුන්ගේ නිකාය
 76. ප්‍රාදේශාධිපති කාමලයිට් නිකාය (ඩිස්කැල්ස්ට්-තද විනය සහිත)
 77. අධ්‍යක්ෂ පියතුමා පූජක පැවිදි නොවන ගිහි ආයතන
 78. ප්‍රාදේශාධිපති මාරිස්ට් සහෝදරතුමන්ලාගේ නිකාය
 79. ප්‍රාදේශාධිපති ෆ්‍රැන්සිස්කානු ධර්මදූත සහෝදරවරුන්ගේ නිකාය
 80. ප්‍රාදේශාධිපති දයාවේ සහෝදරවරුන්ගේ නිකාය
 81. ප්‍රාදේශාධිපති ශු. ගාබි්‍රයෙල් මුනි සහෝදරතුමන්ලාගේ නිකාය 
 82. අධ්‍යක්ෂ ජාතික කතෝලික ගිහි සංගමය
 83. අධ්‍යක්ෂ කතෝලික තරුණ සම්මේලනය
 84. අධ්‍යක්ෂ ශු. ලූක් මුනි වෛද්‍යවරුන්ගේ සමිතිය
 85. අධ්‍යක්ෂ කුඩා කිතුනු සංඝ 
 86. අධ්‍යක්ෂ පවුල් අපොස්තලික සේවාව

 

Comments powered by CComment