මෙතෙක් ලොව පුරා බෙදාහැර ඇති එන්නත් මාතා බිලියන 5.76 න් අඩු ආදායම්ලාභී රටවලට ලැබී ඇත්තේ 0.3% කි.

මහජනයා දේශ සීමා වළින් තොරව යුක්තිය උදෙසා අරගල කළ යුතුය. සීමා මායිම් වලින් තොරව අනෙකාගේ යුක්තිය ගැනද පෙනී සිටිය යුතුය මන්ද දෙවියන් යනු ප්‍රේමය යනු යුක්තිය යනු සීමා මායිම් නැති යථාර්ථයක් වන නිසාය.

බන්ධනාගාර තුළ රැඳවියන් මරා දැමීමේ කුප්‍රකට ඉතිහාසයක් ලංකාවට තිබේ. එය රටේ මනුෂයත්වයේ ඛේදය පෙන්නුම් කරන්නකි. ජනතාවක් ලෙස මේ සිදුවීම් අදාල නැතැයි සිතීම රට තවත් අගාධයට ඇද දමයි.

යුක්තිය උදෙසා කිතුනු මෙහෙර කිතුනුවන්ට සිදුවන අයුක්තීන්ට හඬ නැගීමට පමණක් සීමා නොවු පුළුල් මෙහෙවරක් බව සංඛේතවත් කරන ලද එම ඉල්ලීමට 1500 වැඩි පිරිසක් අත්සන් තබා තිබු අතර ශ්‍රී ලාංකිකයින් 1300 කගේ අත්සන් එක් වී තිබුණි.

අලි ජාවාරම වළක්වන පියවර වෙනුවට එය දිරිගන්වන ජාවාරම්කරුවන් ආරක්ෂා කරන ක්‍රියා මාර්ග බවට පත් වි ඇතැයි පරිසරවේදින් රාශියක් පෙන්වා දී ඇත.